W dniu 31.03.2015 projekt został zakończony

9. czerwca 2014
W tym miesiącu grupa pełnoletnich uczestników projektu kończy wsparcie psychologiczne. Nadal trawa wsparcie doradców zawodowych i trenerów kompetencji życiowych. W ramach treningów grupowych prowadzone są zajęcia na temat  kształtowania postaw prozdrowotnych aktywizacyjnych i radzenia sobie z trudnościami poprzez aktywność fizyczną, medytację w ruchu i zdrową dietę. Uczestnicy treningu zapoznają się z zasadami kształcenia swojej sprawności fizycznej, z uwzględnieniem swych predyspozycji (temperament, indywidualne wzorce ruchowe) oraz indywidualnych programów treningowych. Poznają metody ćwiczeń oddechowych – relaksujących, motywujących, podnoszących ogólną sprawność. Poznają metodykę ćwiczeń fizycznych nakierowanych na modelowanie sylwetki oraz dalekowschodnich ćwiczeń relaksacyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze sposobem budowania zdrowej, właściwej dla nich diety.

29. maja 2014
Trwa indywidualne wsparcie psychologiczne, doradztwa zawodowego i trenerów kompetencji życiowych. W ramach treningu grupowego odbyły się zajęcia z wizażu.

30. kwietnia 2014
Dzisiaj zakończyły się zajęcia indywidualnego wsparcia psychologicznego dla grupy uczestników niepełnoletnich. Nadal trwa wsparcie doradców zawodowych i trenerów kompetencji życiowych oraz zajęcia grupowe dla wszystkich uczestników projektu.

20. marca 2014
Odbywały się zajęcia grupowe , trwały także spotkania indywidualne z psychologami, doradcami zawodowymi oraz trenerami kompetencji życiowych dla wszystkich uczestników projektu. Zajęcia grupowe odbywały się Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu. Uczestnicy brali udział w treningu wzmacniającym umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Trening dotyczył zachowania się w sytuacji agresji słownej, poznanie modelu zachowań asertywnych, konstruktywnej odmowy, reakcji na krytykę lub atak słowny.

28. lutego 2014
W mijającym miesiącu odbywały się zajęcia indywidualne i grupowe dla wszystkich uczestników projektu. Zajęcia grupowe miały na celu zapoznanie uczestników projektu z zagadnieniami dotyczącymi agresji i przemocy, wykształcenia w nich umiejętności, które zwiększą szansę uniknięcia niebezpieczeństwa w sytuacji agresji bezpośredniej. Wszyscy uczestniczący byli z nich bardzo zadowoleni.
Przeprowadzono również zajęcia wyrównawcze dla uczestników kursów zawodowych ,,Spawacz metodą MAG”. W wyniku egzaminu końcowego po zajęciach wyrównawczych, uprawnienia zawodowe z zakresu spawalnictwa uzyskało 9 osób.


18. stycznia 2014
W ramach zajęć grupowych: Trening twórczości, empatii i komunikacji dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Nowy rozdział Twojego życia" zaplanowano zajęcia w Wałbrzyskim Centrum Sportowo  Rekreacyjnym AQUA  ZDRÓJ w Wałbrzychu, przy ulicy Ratuszowej.

20. grudnia 2013
W dniu dzisiejszym zakończyliśmy kurs zawodowy Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim.

2. grudnia 2013
W dniu dzisiejszym uczestnicy kursu zawodowego Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim zakończyli egzaminem moduł językowy. Trwają zajęcia praktyczne. Młodzi ludzie odwiedzą Hospicjum w Wałbrzychu i Zakład Usług Opiekuńczych przy ulicy Gdańskiej w Wałbrzychu. Spotkają się również z Seniorami Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu. Uniwersytet działa na rzecz osób starszych bez względu na ich formalne wykształcenie. Prowadzi wykłady z dziedziny literatury, sztuki, psychologii itp. Prowadzi także lektoraty z języków obcych, warsztaty komputerowe, kinezjologię edukacyjną, gimnastykę rehabilitacyjną, aerobik wodny, choreoterapię, warsztaty malarskie, klub literacki, klub polityczny, zajęcia poetyckie, chór, sekcję turystyczną i kulturalną.

27. listopada 2013
Zajęcia grupowe w ramach treningu twórczości, empatii i komunikacji odbyły się w Niepublicznym Domu Dziecka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu. Profesjonalny fotograf Pan Krzysztof Trefon opowiedział o fotografii estradowej, odbyła się prezentacja prac, młodzież poznała sprzęt fotograficzny, wyposażenie studia, ćwiczyła również obsługę aparatów fotograficznych.

19. listopada 2013
Szkolenie: Komunikacja i rozwiązywanie problemów w miejscu pracy rozpoczęła grupa III. Konflikty w miejscu pracy są dużym zagrożeniem dla prawidłowych relacji w pracy. Dlatego też tak istotne jest zapobieganie konfliktom w pracy, a jeśli już do nich dojdzie - ich rozwiązanie.

6. listopada 2013

                                                                  
Rozpoczęliśmy kolejny kurs przewidziany w projekcie ,,Nowy rozdział Twojego życia": Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim. Przewidziano łącznie 120 godzin kursu, w tym 60 godzin modułu językowego. Kurs zostanie zakończony egzaminem.

31. października 2013
Trwa kontynuacja indywidualnego wsparcia psychologicznego i poradnictwa zawodowego. Powstają  już Indywidualne Plany Działania, czyli tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Zawsze kiedy jest pomysł, ale nie wiemy jak go zrealizować, kiedy nie wiemy co blokuje nas w działaniu - zapraszamy do stworzenia IPD. Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej.

27. października 2013
Zajęcia grupowe w ramach treningu twórczości, empatii i komunikacji przeprowadzono w Wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka ,,Catharina" w Nowym Siodle. Zgodnie z kierunkiem zainteresowań uczestników projektu zajęcia odbyły się z udziałem profesjonalnego fotografa Pana Krzysztofa Trefona. Odbył się wykład poświęcony fotografii estradowej, prezentacja prac, młodzież poznała sprzęt fotograficzny, wyposażenie studia, ćwiczyła również obsługę aparatów fotograficznych.

                                              

26. października 2013
Grupa II rozpoczyna szkolenie ABC Przedsiębiorczości.

21. września 2013
Rozpoczynamy szkolenie przeznaczone dla uczestników, którzy ukończyli kurs spawacz metodą MAG: ABC przedsiębiorczości. Szkolenie potrwa do 30. września 2013 r. Zajęcia odbywają się w sali OSiR przy ulicy Wysockiego 11.

9. września 2013
Rozpoczął się kolejny kurs zawodowy: Spawacz metodą MAG. II grupa młodych mężczyzn, uczestników projektu ,,Nowy rozdział Twojego życia" będzie zdobywała uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza. W kursie zawodowym uczestniczy 12 osób.

29. sierpnia 2013
Dzisiaj rozpoczyna się szkolenie dla I grupy: Komunikacja i rozwiązywanie problemów w miejscu pracy. Potrwa do 6. września 2013 r. Zajęcia odbywają się w sali OSiR przy ulicy Wysockiego 11. Problemy w miejscu pracy są dużym zagrożeniem dla prawidłowych relacji w pracy. Dlatego też tak istotne jest zapobieganie problemom i konfliktom w pracy, a jeśli już do nich dojdzie - ich rozwiązanie. Jak zatem należy rozwiązywać problemy w miejscu pracy uczestnicy nauczą się w prowadzonym szkoleniu.

28. sierpnia 2013
W dniu dzisiejszym I grupa uczestników zakończyła udział w kursie: Spawacz metodą MAG. Zakończenie kursu zostało poświadczone stosownymi zaświadczeniami. Ponadto uczestnicy w oparciu o złożony egzamin otrzymają świadectwo kwalifikacyjne spawacza metodą MAG, co uprawni ich do wykonywania tego zawodu na terenie Unii Europejskiej.

14. sierpnia 2013
Uczestnicy i uczestniczki projektu kontynuują wsparcie z psychoterapeutą, uczestniczą w poradnictwie zawodowym z doradcami zawodowymi. Aby powiódł się proces usamodzielnienia, uczestnicy i uczestniczki muszą znaleźć pracę w miarę swoich możliwości . Pracując z doradcą zawodowym oraz z pośrednikiem pracy podnoszą swoje kwalifikacje, co pozwoli im zwiększyć szanse na lokalnym rynku pracy. Trenerzy kompetencji życiowych pracują z uczestnikami i uczestniczkami nad poprawą komunikacji interpersonalnej, uczą zarządzania czasem, przygotowania i zarządzania budżetem domowym. Pokazują jak umiejętnie stawiać cele życiowe i planować działania oraz inne wynikające z potrzeb osoby objętej wsparciem.

23. lipca 2013
Trwa kurs zawodowy Spawacz metodą MAG dla I grupy. Uczestnicy projektu poznali już podstawowe informacje dotyczące techniki spawania tą metodą. Uczestnicy projektu wiedzę teoretyczną przekładają na ćwiczenia praktyczne na stanowiskach spawalniczych.

5.  lipca 2013
W projekcie rozpoczął pracę pośrednik pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie rynku pracy, współpraca z podmiotami zatrudniającym pracowników, wyszukiwanie, weryfikacja ofert. Przekazywanie ofert pełnoletnim uczestnikom projektu i monitorowanie ich realizacji.

18. czerwca 2013
Dzisiaj rozpoczęliśmy kurs "Spawanie metodą MAG". Miejscem kursu zawodowego uczestników projektu "Nowy rozdział Twojego życia" jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza 7. Grupa 12 mężczyzn będzie zdobywała uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Kurs będzie odbywał się średnio 4 razy w tygodniu po 4 godziny. Łącznie 160 godzin kursu zawodowego zakończonego egzaminem wewnętrznym.

Metoda MAG - jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie aktywnych lub mieszanek gazowych. Nazwa pochodzi od skrótu angielskiego określenia Metal Active Gas. Istota procesu spawania tą metodą polega na topieniu w łuku elektrycznym drutu, odwijanego z bębna ze stałą prędkością. Wypływający z dyszy gaz (CO2) osłania końcówkę drutu, łuk elektryczny i jeziorko spawalnicze przed szkodliwym działaniem atmosfery powietrza. Metoda MAG stosowana jest do spawania stali stopowych i metali nieżelaznych.


13. czerwca 2013
W wyniku powzięcia informacji o rzeczywistych potencjalnych zainteresowaniach młodzieży trener kompetencji życiowych zorganizował spotkanie ze znaną osobą ze środowiska sportowego. Poprzez taką osobę uczestniczki i uczestnicy projektu poznali drogę i obszary konsekwencji dochodzenia do zaplanowanego celu. Także etapy i okoliczności rozwoju osobowego oraz umiejętności, które maja przybliżać zaplanowany cel. Na spotkanie zaproszony został znany w środowisku lokalnym sportowiec uprawiający jedną ze sztuk walki od wczesnych lat dzieciństwa do obecnego wieku seniorskiego. Na bazie treningów, konfrontacji i wymagalnych kwalifikacji zaproszony gość podzielił się swoimi doświadczeniami, które w obszarze sportowym doprowadziły go do wielu wymiernych sukcesów, w tym uczestnictwa na Olimpiadzie w Pekinie.

3. czerwca 2013
Doradcy zawodowi rozpoczęli indywidualne wsparcie z pełnoletnimi uczestnikami i uczestniczkami projektu. Dla każdego zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania. Indywidualne poradnictwo zawodowe nakierowane jest na zindywidualizowanie procesu wychodzenia na rynek pracy. Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem przez okres 18 miesięcy, odbywając 2 spotkania w miesiącu.

Maj 2013
Dzięki treningom twórczości, empatii i komunikacji, które odbywają się w grupach średnio 14 osobowych uczestnicy oraz uczestniczki projektu "Nowy rozdział Twojego życia" mają możliwość poznania siebie nawzajem oraz wymiany spostrzeżeń dotyczących udziału w projekcie. Każda grupa realizuje swój wcześniej ustalony plan treningu. Zajęcia pozwalają rozwijać zainteresowania, poznać nowe możliwości. Treningi mają na celu wzbudzanie u uczestników projektu postaw społecznie pożądanych poprzez rozbudzenie empatii, ćwiczenie umiejętności komunikacji z różnymi grupami społecznymi, twórcze rozwiązywanie problemów poprzez budowę postaw obywatelskich, transfer z postaw biernych w aktywne.

24. kwietnia 2013
Trwają treningi twórczości, empatii i komunikacji. Spotkania odbywają się w 5 grupach, średnio 14 osobowych. Animator poświęca każdej grupie 6 godzin szkoleniowych raz w miesiącu.

10. kwietnia 2013
Dlaczego ważne jest rozwijanie umiejętności życiowych?
We wszystkich okresach życia ludziom potrzebne są różne umiejętności, by mogli sprostać licznym wyzwaniom i trudnościom w gwałtownie zmieniającym się świecie.
Rozwijanie tych umiejętności ma szczególne znaczenie ponieważ sprzyja:
- prawidłowemu rozwojowi psychospołecznemu, realizacji zadań rozwojowych, zaspokajaniu potrzeb;
- przygotowaniu do życia, radzeniu sobie z trudnościami;
- pierwotnej profilaktyce wielu problemów zdrowotnych i społecznych.
Z uczestnikami/uczestniczkami projektu pracują trenerzy kompetencji życiowych. Jeden trener obejmuje swoją opieką 5-ciu uczestników.


30. marca 2013

Najpiękniejsze, świąteczne, wielkanocne życzenia składamy od serca, życząc ich spełnienia.Realizatorzy projektu "Nowy rozdział Twojego życia".

25.marca 2013
Rozpoczynamy indywidualny trening kompetencji życiowych, polegający na długoterminowej relacji uczestników i uczestniczek projektu z trenerem osobistym, nakierowanej na wzrost kompetencji społecznych i umiejętności życiowych uczestników projektu "Nowy rozdział Twojego życia".

6. marca 2013
Z uczestnikami i uczestniczkami projektu pracują doradcy zawodowi, którzy wyposażą ich w umiejętności, wiedzę i kompetencje pozwalające odnosić sukcesy osobiste i zawodowe w tak szybko zmieniających się warunkach na globalnym rynku pracy. Przygotują młodych ludzi tak, by mogli sprostać nowym wymaganiom pracodawców. Każdy stworzy własne Portfolio.

MOJE POTRFOLIO


Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie oglądania się do tyłu.
                                                                                                                                                                                                          Paulo Coehlo

28. lutego 2013
Trwa indywidualna terapia psychologiczna dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu.

22. lutego 2013
Miło nam poinformować że rozpoczęliśmy cykl zajęć grupowych dla uczestników i uczestniczek projektu Nowy rozdział Twojego życia. Treningi twórczości, empatii i komunikacji rozpoczynają się 23. lutego bieżącego roku. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach wzbogaci życie naszych uczestników i uczestniczek, pozwoli im rozwinąć swoje zainteresowania, poznać nowe możliwości, wyzwoli pozytywną energię i chęć do działania. Uczestnicy i uczestniczki zostali podzieleni na 5 grup. W lutym bieżącego roku cykl zajęć rozpoczynają grupa I i II. W kolejnych miesiącach  pozostałe grupy.

2. lutego 2013
Doradcy zawodowi pracują z grupą niepełnoletnich uczestników i uczestniczek projektu. Formą wsparcia dla każdego jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Pierwsze indywidualne spotkania obejmują określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocenę postawy w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie. Oprócz treści merytorycznych przewiduje się określenie wzajemnych relacji: doradca - klient, ramy współpracy, wspólnego celu pracy, przebiegu kolejnych spotkań, warunków działania i sposobów realizacji.

16. stycznia 2013
Rozpoczynamy doradztwo zawodowe polegające na indywidualnym poradnictwie zawodowym, nakierowanym na zindywidualizowanie procesu wychodzenia na rynek pracy. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zostaną objęci wsparciem przez okres 18 miesięcy, odbywając 2 spotkania w miesiącu.

31.grudnia 2012
Trwa kontynuacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników i uczestniczek projektu.

27. grudnia 2012
Powstała lista rankingowa. Doradca zawodowy dokonał analizy predyspozycji zawodowych kandydatów, biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie wsparcie w postaci kursów zawodowych.

24. grudnia 2012

Pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia pracownikom i uczestnikom projektu życzą realizatorzy.

12. grudnia 2012
Trwa II etap rekrutacji w grupie osób 18 - 24 lata z udziałem doradcy zawodowego.

3. grudnia 2012
Trwa długoterminowe wsparcie psychologiczne, polegające na psychoterapii problemów i dysfunkcji, które mają wpływ na dorosłe życie wychowanka. Spotkania odbywają się na zasadzie regularności: każdy uczestnik/czka projektu ,,Nowy rozdział Twojego życia" ma zarezerwowane dla siebie trzy spotkania w miesiącu.

19. listopada 2012
Uczestnicy projektu korzystają z pomocy doświadczonych psychologów i psychoterapeutów .

14. listopada 2012
Rozpoczynany prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego - psychoterapii specyficznych problemów i dysfunkcji, mających wpływ na proces usamodzielnienia się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych każdego typu oraz młodzieży, korzystającej z usług interwencyjnych placówek, celem uzyskania poprawy kondycji psychospołecznej, zdrowia i higieny psychicznej uczestników projektu ,,Nowy rozdział Twojego życia".

27. października 2012
W dniu dzisiejszym zaplanowany wyjazd do Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju nie udał się.
Obfite opady śniegu uniemożliwiły nam dojazd.22. października 2012
  Dzisiaj wróciliśmy do Niepublicznego Domu Dziecka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu. Do udziału w projekcie ,,Nowy rozdział Twojego życia" zgłosiło się 20 wychowanków.

19. października 2012
Doradca zawodowy dokonuje analizy predyspozycji zawodowych kandydatów biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie wsparcie w postaci kursów.

10. października 2012Rozpoczynamy rekrutację wśród wychowanków Domu Dziecka ,, Catharina" w Nowym Siodle.5. października 2012
,,Nowy rozdział Twojego życia" cieszy się zainteresowaniem wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu. Rekrutacja trwa. W najbliższych dniach rozpoczniemy rekrutację wśród wychowanków Domu Dziecka ,,Catharina" w Nowym Siodle oraz  w  Domu  Dziecka
w Jedlinie Zdroju. Zapraszamy wkrótce!

27. września 2012
Rozpoczęliśmy rekrutację uczestników i uczestniczek przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych.

20. września 2012
Od dzisiaj rozpoczęliśmy indywidualne spotkania z młodzieżą przebywającą w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych mieszkających na terenie powiatu wałbrzyskiego. Niektórzy zainteresowani ideą projektu wypełnili już dokumenty rekrutacyjne. Innych pozostawiając jeszcze czas do namysłu i podjęcia decyzji zaprosiliśmy do Biura Projektu, do Mieroszowa, ul. Sportowa 4. Spotkania indywidualne odbywają się w miejscach zamieszkania rodzin zastępczych.

19. września 2012
W dniu dzisiejszym pracownicy projektu zapoznali młodzież i kadrę Niepublicznego Domu Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu z ofertą projektu ,,Nowy rozdział Twojego życia". Rekrutacja trwa. Zapraszamy wkrótce!

18. września 2012
          
Rekrutacja w Niepublicznym Domu Dziecka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka Oddział socjalizacyny Rodzinka. Młodzież zapoznała się z ofertą projektu "Nowy rozdział Twojego życia".

Sierpień 2012
Ruszyła kampania promocyjna projektu ,,Nowy rozdział Twojego życia". Projekt promuje prasa lokalna: Tygodnik 30 minut, Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Głos Mieroszowa. Trwa organizacja spotkań rekrutacyjno - organizacyjnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych każdego typu. W zakładce rekrutacja dostępne są dokumenty rekrutacyjne.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki